huvudkontoret

Välkommen till WrapChamp!

Här arbetar vi passionerat för din upplevelse och förväntade resultat av ditt fordons nya dekor.

Värdegrunder: Profession / Långsiktighet / Trygghet

VD Rickard Eriksson profilbild

Jag är din kontakt

Rickard Eriksson, VD för WrapChamp-Sverige.

Jag är din kontakt kring alla centrala frågor angående WrapChamp-Sverige.

Jag är mån om din upplevelse hos oss och jag arbetar passionerat för att uppnå bästa resultat varje dag.